Wat is Rolfing

Rolfing® is een methode die is ontwikkeld in de jaren dertig en veertig door de Amerikaanse biochemica en fysiologe Dr. Ida Rolf (1896-1979).
Deze methode wordt ingezet om het natuurlijk evenwicht in het lichaam te herstellen, de houding te verbeteren en de bewegingsmogelijkheden van de patiënt te bevorderen. Volgens Dr. Ida Rolf is het menselijk lichaam te vergelijken met een toren van blokken zoals deze door kinderen wordt gemaakt, een stapel ‘net aan’ op elkaar gestapelde blokken die meestal vrij wankel is.

Zo is het ook met de menselijke lichaamshouding. De toren met blokken (het lichaam) staat het stevigst als alle blokken loodrecht boven op elkaar staan.
Staat of staan er één of meer blokken scheef is de gehele lichaamshouding instabiel.

Deze verstoring van de lichamelijke structuur kan verschillende oorzaken hebben:

– een ongeluk(je) bijvoorbeeld een val en kneuzingen en botbreuken
– emotionele problematiek en/of stress
– een ingesleten slechte houding

In deze gevallen zijn de spieren die normaal gesproken in actie komen als ze worden aangesproken, in constante staat van spanning.
Het gebrek aan evenwicht tussen de spieren veroorzaakt misvormingen in de houding die klachten als, bewegingsbeperking, pijn en stijfheid geven.

Rolfing® massage of therapie gaat ervan uit dat de houding (lees: structuur) van de mens in optimale conditie, in overeenstemming is met het zwaartekrachtveld van de aarde.

Rolfing® massage is erop gericht te streven naar een rechtop staande mens bij wie het mogelijk is een rechte lijn te trekken door oor, schouder, dijbeen, knie en buitenkant van de enkel. 
Elk blok staat voor een deel van het lichaam.